• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com
STANDARD 50 STANDARD 50 The ultrasonic welding machine Standard 50 Series is suitable for welding operations of very small thermoplastic parts. P000149 STANDARD SERIES Quantity: 1 Unit
 • STANDARD 50

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 • ASM ưu đãi cho khách hàng thân quen
 • ASM có chính sách tốt cho khách hàng làm dự án
The ultrasonic welding machine Standard 50 Series is suitable for welding operations of very small thermoplastic parts.
The ultrasonic welding machine Standard 50 Series is suitable for welding operations of very small thermoplastic parts.
The ultrasonic welding machine Standard 50 Series is suitable for welding operations of very small thermoplastic parts.
The ultrasonic welding machine Standard 50 Series is suitable for welding operations of very small thermoplastic parts.
 Keyword: STANDARD 50
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second