• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com
SPC35 SPC35 The special converter SPC35 is suitable for welding operations of thermoplastic parts from small to medium size. SPC35 SPECIAL ACTUATORS Quantity: 1 Unit
 • SPC35

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 • ASM ưu đãi cho khách hàng thân quen
 • ASM có chính sách tốt cho khách hàng làm dự án
The special converter SPC35 is suitable for welding operations of thermoplastic parts from small to medium size.
The special converter SPC35 is suitable for welding operations of thermoplastic parts from small to medium size.
The special converter SPC35 is suitable for welding operations of thermoplastic parts from small to medium size.
The special converter SPC35 is suitable for welding operations of thermoplastic parts from small to medium size.
 Keyword: SPC35
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second