• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com

Ngôn ngữ

SEQUENTIAL CONTROLLER SEQUENTIAL CONTROLLER P000098 SEQUENTIAL CONTROLLER Quantity: 1 Unit
 • SEQUENTIAL CONTROLLER

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
BỘ ĐIỀU KHIỂN VAN ĐIỆN TỪ:
· Two selection time control. And it is able to change to three section
time control.

Hai chế độ điều khiển thời gian. Và nó có thể thay đổi thành ba chế
độ điều khiển thời gian.
· Dual Lines LED display. - Màn hình LED 2 dòng hiển thị.
· Unit display. - Hiển thị đơn vị.
· The minimum unit of time is to 0,10 second (adjustable to 0,01
second).
- Đơn vị thời gian tối thiểu là 0,10 giây (Có thể điều chỉnh được tới 0,01 giây).
· Various specs. Of solenoid valve and boosting cylinder fit for various kinds of valve gate systems. - Nhiều loại bộ điều khiển van điện từ và xylanh khí khác nhau phù hợp cho các hệ thống van pin đa dạng.
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS

Info company

 • ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS CO., LTD
 • Address: 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • Phone: 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • Fax: 84.28 3868 3797
 • Email: info@amsvn.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second