• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com

Ngôn ngữ

SANDVIK_TB F12X8X200 C60 SANDVIK_TB F12X8X200 C60 SANDVIK_TB F12X8X200 C60 TB F12X8X200 C60TB F12X8X200 C60 SANDVIK INVENTORY Quantity: 1 Unit
 • SANDVIK_TB F12X8X200 C60

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
SANDVIK_TB F12X8X200 C60
SANDVIK_TB F12X8X200 C60
SANDVIK_TB F12X8X200 C60
SANDVIK_TB F12X8X200 C60
 Keyword: TB F12X8X200 C60
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS

Info company

 • ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS CO., LTD
 • Address: 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • Phone: 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • Fax: 84.28 3868 3797
 • Email: info@amsvn.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second