• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com

Ngôn ngữ

MANIFOLD MANIFOLD KÊNH DẪN NHỰA-MANIFOLD P000095 MANIFOLD Quantity: 1 Unit
 • MANIFOLD

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 
KÊNH DẪN NHỰA-MANIFOLD

Hotrunner là hệ thống kênh dẫn nhựa nóng, nhờ có hệ thống này mà nhựa sau khi rời đầu phun của máy ép di chuyển vào lòng khuôn trong các kênh dẫn được gia nhiệt. Điều này giúp cho dòng nhựa trong các kênh dẫn luôn ở trạng thái chảy loãng và sẵn sàng điền vào lòng khuôn.

· Press-in manifold, uniform temperature, easy wiring.
Điện trở uốn được ép vào kênh dẫn nhựa, nhiệt độ đồng đều, dây đơn giản.

· Custom-made by auto-machine according to required specifications, fast delivery.
Sản xuất theo nhu cầu bằng hệ thống tự động theo yêu cầu kỹ thuật, giao hàng nhanh chóng.

· Optional Abrasive Flow Machine to make flow channel smooth and easy for color change

 · Optional Abrasive Flow Machine to make flow channel smooth and easy for color change
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS

Info company

 • ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS CO., LTD
 • Address: 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • Phone: 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • Fax: 84.28 3868 3797
 • Email: info@amsvn.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second