• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com

Ngôn ngữ

LC 183 LC 183 THƯỚC QUANG LC 185 - heidenhain lc-185 LINEAR ENCODER Quantity: 1 Unit
 • LC 183

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
Heidenhain LC 183

Model

LC 185

Nhãn hiệu

Heidenhain

 Xuất xứ

Đức

Heidenhain LC 183
Chiều dài đo lường 140 mm – 4240 mm
Tiết diện 37x85 mm
Chu kỳ tín hiệu 20 µm
Cấp chính xác ±5.0 µm
Độ phân giải 100 nm
Giao diện truyền dữ liệu Interface Endat 02
 Keyword: LC 183
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS

Info company

 • ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS CO., LTD
 • Address: 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • Phone: 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • Fax: 84.28 3868 3797
 • Email: info@amsvn.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second