• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com

Ngôn ngữ

LB 382 LB 382 THƯỚC QUANG LB 382 - heidenhain LB 382 LINEAR ENCODER Quantity: 1 Unit
 • LB 382

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 
Heidenhain LB 382
Model LB 382
Nhãn hiệu Heidenhain
Xuất xứ Đức
THƯỚC QUANG LB 382 - heidenhain
 
 
Heidenhain LB 382
Chiều dài đo lường 440 mm – 30040 mm
Up to 72 040 mm  upon request
Tiết diện 50x85 mm
Chu kỳ tín hiệu 40 µm
Cấp chính xác ±5.0 µm
Độ phân giải ±800 nm
Giao diện truyền dữ liệu Analog 1Vpp
 Keyword: LB 382
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS

Info company

 • ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS CO., LTD
 • Address: 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • Phone: 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • Fax: 84.28 3868 3797
 • Email: info@amsvn.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second