• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com
HC35-4 /-5 / -7 HC35-4 /-5 / -7 The ultrasonic hand cutting unit HC35-4/-5 /-7 is suitable for manual cutting and sealing operations. HC35-4 /-5 / -7 HAND CUTTING UNITS Quantity: 1 Unit
 • HC35-4 /-5 / -7

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 • ASM ưu đãi cho khách hàng thân quen
 • ASM có chính sách tốt cho khách hàng làm dự án
The ultrasonic hand cutting unit HC35-4/-5 /-7 is suitable for manual cutting and sealing operations.
The ultrasonic hand cutting unit HC35-4/-5 /-7 is suitable for manual cutting and sealing operations.
The ultrasonic hand cutting unit HC35-4/-5 /-7 is suitable for manual cutting and sealing operations.
The ultrasonic hand cutting unit HC35-4/-5 /-7 is suitable for manual cutting and sealing operations.
 Keyword: HC35-4 /-5 -7
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second