• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com
VERXA M VERXA M The VERXA M represents the concept of a high performance Gantry machine.
Its structural design and thermal symmetry permit the machining of large parts while maintaining high dynamics and chip removal.
 
 
VERXA M GANTRY TYPE MILLING MACHINES Quantity: 1 Unit
 • VERXA M

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 • ASM ưu đãi cho khách hàng thân quen
 • ASM có chính sách tốt cho khách hàng làm dự án
The VERXA M represents the concept of a high performance Gantry machine.
Its structural design and thermal symmetry permit the machining of large parts while maintaining high dynamics and chip removal.
 
 
The VERXA M represents the concept of a high performance Gantry machine.
Its structural design and thermal symmetry permit the machining of large parts while maintaining high dynamics and chip removal.
 
 
 Keyword: VERXA M
Other products
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second