• 243/9/10D Tô Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM
 • 84.28 3868 3738 – 84.28 3868 3903
 • info@amsvn.com
ELECTRICAL MOTION 20 ELECTRICAL MOTION 20 The Electrical Motion 20 kHz ultrasonic welding machines are suitable for technically challenging welding operations involving thermoplastic parts as well as for welding and cutting synthetic textiles. P000148 ELECTRICAL MOTION SERIES Quantity: 1 Unit
 • ELECTRICAL MOTION 20

  • Địa chỉ: 243/9/10D Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0838 683738 3903
  • Mail: info@amsvn.com
  • Phí vận chuyển: Theo địa điểm người mua
 • ASM ưu đãi cho khách hàng thân quen
 • ASM có chính sách tốt cho khách hàng làm dự án
The Electrical Motion 20 kHz ultrasonic welding machines are suitable for technically challenging welding operations involving thermoplastic parts as well as for welding and cutting synthetic textiles.
The Electrical Motion 20 kHz ultrasonic welding machines are suitable for technically challenging welding operations involving thermoplastic parts as well as for welding and cutting synthetic textiles.
The Electrical Motion 20 kHz ultrasonic welding machines are suitable for technically challenging welding operations involving thermoplastic parts as well as for welding and cutting synthetic textiles.
The Electrical Motion 20 kHz ultrasonic welding machines are suitable for technically challenging welding operations involving thermoplastic parts as well as for welding and cutting synthetic textiles.
Catalog product
Support online
Business
Technology
Page Book
AMS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second